0405. கல்லா ஒருவன் தகைமை

Rate this post

0405. கல்லா ஒருவன் தகைமை

0405. Kallaa Oruvan Thagaimai

 • குறள் #
  0405
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
  சொல்லாடச் சோர்வு படும்.
 • விளக்கம்
  கல்லாத ஒருவன் தன்னைத் தான் மதித்துக் கொள்ளும் மதிப்பு கற்றவன் அவனைக் கண்டு உரையாட, அப்பேச்சினால் கெடும்.
 • Translation
  in English
  As worthless shows the worth of man unlearned,
  When council meets, by words he speaks discerned.
 • Meaning
  The self-conceit of an unlearned man will fade away, as soon as he speaks in an assembly (of thelearned).

Leave a comment