0401. அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே

Rate this post

0401. அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே

0401. Arangindri Vattaadi Yatre

 • குறள் #
  0401
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்லாமை (Kallaamai)
  Ignorance
 • குறள்
  அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
  நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.
 • விளக்கம்
  அறிவு நிரம்புதற்குக் காரணமான நூல்களைக் கற்காது ஒருவன், கற்றவர் உள்ள சபையில் பேசுதல், ஆட்டம் ஆட வகுக்கப்பட்ட இடமின்றிச் சூதாடியது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  Like those at draughts would play without the chequered square,
  Men void of ample lore would counsels of the learned share.
 • Meaning
  To speak in an assembly (of the learned) without fullness of knowledge, is like playing at chess (on a board) without squares.

Leave a comment