0396. தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி

Rate this post

0396. தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி

0396. Thottanaith Thoorum Manarkeni

 • குறள் #
  0396
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
  கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
 • விளக்கம்
  மணலிடத்துள்ள கேணி தோண்டிய அளவுக்கேற்ப நீர் ஊரும்; அதுபோல மக்களுக்கு அவர்கள் கற்ற அளவுக்கேற்ப அறிவு பெருகும்.
 • Translation
  in English
  In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below;
  The more you learn, the freer streams of wisdom flow.
 • Meaning
  Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is dug, and knowledge will flow from a man in proportion to his learning.

Leave a comment