0393. கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர்

Rate this post

0393. கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர்

0393. Kannudaiyaar Enbavar Katror

 • குறள் #
  0393
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
  புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.
 • விளக்கம்
  கண்ணுடையவர் என்று சொல்லுவதற்குரியவர் கற்றவர். கல்லாதவர் தம் முகத்தில் இரண்டு புண்களை உடையவராவர்.
 • Translation
  in English
  Men who learning gain have eyes, men say;
  Blockheads’ faces pairs of sores display.
 • Meaning
  The learned are said to have eyes, but the unlearned have (merely) two sores in their face.

Leave a comment