0391. கற்க கசடறக் கற்பவை

Rate this post

0391. கற்க கசடறக் கற்பவை

0391. Karka Kasadarak Karpavai

 • குறள் #
  0391
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  கல்வி (Kalvi)
  Learning
 • குறள்
  கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
  நிற்க அதற்குத் தக.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பயில வேண்டிய நூல்களைப் பழுதறப் பயிலுதல் வேண்டும். அவ்வாறு பயின்றதன் பின்னர், அந்நூல்களில் சொல்லப்பட்ட நெறியில் நடத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  So learn that you may full and faultless learning gain,
  Then in obedience meet to lessons learnt remain.
 • Meaning
  Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning.

Leave a comment