0388. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன்

Rate this post

0388. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன்

0388. Muraiseithu Kaappaatrum Mannavan

 • குறள் #
  0388
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
  இறையென்று வைக்கப் படும்.
 • விளக்கம்
  நீதி செலுத்தி மக்களை வருந்தாமல் காக்கின்ற அரசன், பிறப்பால் மனிதனாயினும் செயலினால் கடவுள் என்று மதிக்கப்படுவான்.
 • Translation
  in English
  Who guards the realm and justice strict maintains,
  That king as god o’er subject people reigns.
 • Meaning
  That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his subjects).

Leave a comment