0385. இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும்

Rate this post

0385. இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும்

0385. Iyatralum Eettalung Kaaththalum

 • குறள் #
  0385
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
  வகுத்தலும் வல்ல தரசு.
 • விளக்கம்
  பொருள் வரும் வழிகளை உண்டாக்குவதிலும், பொருளைச் செர்த்தலிலும், பாதுகாத்தலிலும், அதனை நல்வழியில் செலவிடுதலிலும் வல்லவனே அரசனாவன்.
 • Translation
  in English
  A king is he who treasure gains, stores up, defends,
  And duly for his kingdom’s weal expends.
 • Meaning
  He is a king who is able to acquire (wealth), to lay it up, to guard, and to distribute it.

Leave a comment