0383. தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை

Rate this post

0383. தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை

0383. Thoongaamai Kalvi Thunivudaimai

 • குறள் #
  0383
 • பால்
  பொருட்பால் (Porutpaal) – Wealth
 • இயல்
  அரசியல் (Arasiyal) – Royalty
 • அதிகாரம்
  இறைமாட்சி (Iraimaatchi)
  The Greatness of a King
 • குறள்
  தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
  நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  நாட்டை ஆளுகின்ற அரசனுக்கு விரைந்து செய்தல், கல்வியுடைமை, ஆண்மையுடைமை ஆகிய இம்மூன்று குணங்களும் எப்பொழுதும் நீங்காமல் இருக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  A sleepless promptitude, knowledge, decision strong:
  These three for aye to rulers of the land belong.
 • Meaning
  These three things, viz., vigilance, learning, and bravery, should never be wanting in the ruler of a country.

Leave a comment