0370. ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின்

Rate this post

0370. ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின்

0370. Aaraa Iyarkai Avaaneeppin

 • குறள் #
  0370
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
  பேரா இயற்கை தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒரு போதும் நிரம்பாத இயல்புடைய அவாவை ஒருவன் ஒழித்தால், அந்நிலை, அப்பொழுதே அவனுக்கு எப்பொழுதும் ஒரே நிலைமையுடையதாகிய இன்பத்தைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  Drive from thy soul desire insatiate;
  Straight’way is gained the moveless blissful state.
 • Meaning
  The removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will immediately confer a nature that can never be changed.

Leave a comment