0369. இன்பம் இடையறா தீண்டும்

Rate this post

0369. இன்பம் இடையறா தீண்டும்

0369. Inbam Idaiyaraa Theendum

 • குறள் #
  0369
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னும்
  துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.
 • விளக்கம்
  அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பங்களுள் மிகுந்த துன்பமானது கெடுமானால், இவ்வுலகத்திலும் இன்பம் இடையறாது வரும்.
 • Translation
  in English
  When dies away desire, that woe of woes
  Ev’n here the soul unceasing rapture knows.
 • Meaning
  Even while in this body, joy will never depart (from the mind, in which) desire, that sorrow of sorrows, has been destroyed.

Leave a comment