0361. அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்

Rate this post

0361. அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும்

0361. Avaaenba Ellaa Uyirkkum

 • குறள் #
  0361
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  அவா அறுத்தல் (Avaa Aruththal)
  The Extirpation of Desire
 • குறள்
  அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
  தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.
 • விளக்கம்
  ஆசை, வெறுப்பு, மயக்கம் என்னும் மூன்றின் பெயரும் அழியுமாறு ஒழுகினால் அவர்க்குத் துன்பங்கள் வராமல் ஒழிந்து நீங்கும்.
 • Translation
  in English
  The wise declare, through all the days, to every living thing.
  That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring.
 • Meaning
  (The wise) say that the seed, which produces unceasing births, at all times, to all creatures, is desire.

Leave a comment