0356. கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார்

Rate this post

0356. கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார்

0356. Katreendu Meipporul Kandaar

 • குறள் #
  0356
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  மெய்யுணர்தல் (Meiunarthal)
  Knowledge of the True
 • குறள்
  கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
  மற்றீண்டு வாரா நெறி.
 • விளக்கம்
  இப்பிறப்பில் குருவின் மூலமாகக் கேட்டறிந்து மெய்யறிவைப் பெற்றவர், மீண்டும் பிறவி எடுக்காத பெருநெறியை அடைவர்.
 • Translation
  in English
  Who learn, and here the knowledge of the true obtain,
  Shall find the path that hither cometh not again.
 • Meaning
  They, who in this birth have learned to know the True Being, enter the road which returns not into this world.

Leave a comment