0355. எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும்

Rate this post

0355. எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும்

0355. Epporul Eththanmaith Thaayinum

 • குறள் #
  0355
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  மெய்யுணர்தல் (Meiunarthal)
  Knowledge of the True
 • குறள்
  எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
  மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.
 • விளக்கம்
  எந்தப் பொருள் என்ன இயல்புடையதாகக் காணப்பட்டாலும், அந்தப் பொருளின் உள்ளே உள்ள உண்மைப் பொருளை அறிந்து கொள்வதே தெளிந்த அறிவாகும்.
 • Translation
  in English
  Whatever thing, of whatsoever kind it be,
  ‘Tis wisdom’s part in each the very thing to see.
 • Meaning
  (True) knowledge is the perception concerning every thing of whatever kind, that that thing is the true thing.

Leave a comment