0350. பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை

Rate this post

0350. பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை

0350. Patruga Patratraan Patrinai

 • குறள் #
  0350
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
  பற்றுக பற்று விடற்கு.
 • விளக்கம்
  பற்றற்ற கடவுளின் பக்தியை மனத்திற் கொள்ளுதல் வேண்டும். ஆசாபாசங்களை விடுவதற்குப் பற்றப் படுவதாகிய கடவுளைப் பக்தி செய்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling,
  Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing.
 • Meaning
  Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire.

Leave a comment