0349. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும்

Rate this post

0349. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும்

0349. Patratra Kanne Pirapparukkum

 • குறள் #
  0349
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
  நிலையாமை காணப் படும்.
 • விளக்கம்
  பற்றுக்கள் அற்றபொழுது ஒருவனுடைய பிறப்பு அறும்; பற்றுக்கள் அறாவிட்டால் பிறந்து துன்பப்படுவதாகிய நிலையில்லாத் தன்மை காணப்படும்.
 • Translation
  in English
  When that which clings falls off, severed is being’s tie;
  All else will then be seen as instability.
 • Meaning
  At the moment in which desire has been abandoned, (other) births will be cut off; when that has not been done, instability will be seen.

Leave a comment