0347. பற்றி விடாஅ இடும்பைகள்

Rate this post

0347. பற்றி விடாஅ இடும்பைகள்

0347. Patri Vidaaa Idumbaigal

 • குறள் #
  0347
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
  பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  பற்றுக்களை விரும்பி அவற்றைத் துறக்காதவர்களைத் துன்பங்கள் விடாமல் இறுகப் பற்றி நிற்கும்.
 • Translation
  in English
  Who cling to things that cling and eager clasp,
  Griefs cling to them with unrelaxing grasp.
 • Meaning
  Sorrows will never let go their hold of those who give not up their hold of desire.

Leave a comment