0346. யான்எனது என்னும் செருக்குஅறுப்பான்

Rate this post

0346. யான்எனது என்னும் செருக்குஅறுப்பான்

0346. Yaanenathu Ennum Serukkuaruppaan

 • குறள் #
  0346
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  யான்எனது என்னும் செருக்குஅறுப்பான் வானோர்க்கு
  உயர்ந்த உலகம் புகும்.
 • விளக்கம்
  தானல்லாத உடம்பைத் தான் என்றும், தன்னுடையதல்லாத பொருளைத் தன்னுடையது என்றும் நினைத்து மயங்காதவன், வானவருக்கும் எட்டாத வீட்டுலகத்தை அடைவான்.
 • Translation
  in English
  Who kills conceit that utters ‘I’ and ‘mine’,
  Shall enter realms above the powers divine.
 • Meaning
  He who destroys the pride which says “I”, “mine” will enter a world which is difficult even to the Gods to attain.

Leave a comment