0345. மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல்

Rate this post

0345. மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல்

0345. Matrum Thodarppaadu Evankol

 • குறள் #
  0345
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
  உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.
 • விளக்கம்
  பிறப்பறுக்க விரும்புபவர்க்கு, அதற்குத் துணையாகிய உடம்பும் வேண்டாத பொருளாகும்; அவ்வாறாயின், உடம்பினால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்களில் தொடர்பு எதற்கு?
 • Translation
  in English
  To those who sev’rance seek from being’s varied strife,
  Flesh is burthen sore; what then other bonds of life?
 • Meaning
  What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them).

Leave a comment