0343. அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை

Rate this post

0343. அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை

0343. Adalvendum Aindhan Pulaththai

 • குறள் #
  0343
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
  வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு.
 • விளக்கம்
  ஐம்புலன்களையும் அடக்கி வெல்லுதல் வேண்டும்; ஐம்புல நுகர்ச்சிக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் ஒருமிக்க விட்டுவிடல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  ‘Perceptions of the five’ must all expire;
  Relinquished in its order each desire.
 • Meaning
  Let the five senses be destroyed; and at the same time, let everything be abandoned that (the ascetic) has (formerly) desired.

Leave a comment