0342. வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க

Rate this post

0342. வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க

0342. Vendinun Daagath Thurakka

 • குறள் #
  0342
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
  ஈண்டுஇயற் பால பல.
 • விளக்கம்
  துறந்தவர் அடையும் இன்பங்கள் பல. அவற்றை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றவன் அவ்வின்பங்களை அனுபவிக்கக் காலம் இருக்கும்படி விரைவிலே துறத்தல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  ‘Renunciation’ made- ev’n here true pleasures men acquire;
  ‘Renounce’ while time is yet, if to those pleasures you aspire.
 • Meaning
  After a man has renounced (all things), there will still be many things in this world (which he may enjoy); if he should desire them, let him, while it is time abandon. (the world).

Leave a comment