0341. யாதனின் யாதனின் நீங்கியான்

5/5 - (1 vote)

0341. யாதனின் யாதனின் நீங்கியான்

0341. Yaathanin Yaathanin Neengiyaan

 • குறள் #
  0341
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  துறவு (Thuravu)
  Renunciation
 • குறள்
  யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
  அதனின் அதனின் இலன்.
 • விளக்கம்
  எவன் எவ்வெப்பொருளில் ஆசையை ஒழித்தானோ, அவனுக்கு அவ்வப் பொருளால் துன்பம் உண்டாவதில்லை.
 • Translation
  in English
  From whatever, aye, whatever, man gets free,
  From what, aye, from that, no more of pain hath he!
 • Meaning
  Whatever thing, a man has renounced, by that thing; he cannot suffer pain.

Leave a comment