0340. புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ

Rate this post

0340. புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ

0340. Pukkil Amaindhindru Kollo

 • குறள் #
  0340
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  புக்கில் அமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
  துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு.
 • விளக்கம்
  உடம்பினுள்ளே குடியிருந்து வருகின்ற உயிருக்குப் புகுந்து புகுந்து செல்கின்ற உடம்பு நிலைபெறாது.
 • Translation
  in English
  The soul in fragile shed as lodger courts repose:-
  Is it because no home’s conclusive rest it knows?
 • Meaning
  It seems as if the soul, which takes a temporary shelter in a body, had not attained a home.

Leave a comment