0335. நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன்

Rate this post

0335. நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன்

0335. Naachchetru Vikkulmel Vaaraamun

 • குறள் #
  0335
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
  மேற்சென்று செய்யப் படும்.
 • விளக்கம்
  பேச முடியாதபடி நாவை அடக்கும் விக்கலானது தோன்றுவதற்கு முன்னே அறத்தை விரைந்து செய்ய வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Before the tongue lie powerless, ‘mid the gasp of gurgling breath,
  Arouse thyself, and do good deeds beyond the power of death.
 • Meaning
  Let virtuous deeds be done quickly, before the biccup comes making the tongue silent.

Leave a comment