0332. கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே

Rate this post

0332. கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே

0332. Kooththaattu Avaikkuzhaath Thatre

 • குறள் #
  0332
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  நிலையாமை(Nilaiyaamai)
  Instability
 • குறள்
  கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
  போக்கும் அதுவிளிந் தற்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவனிடத்தில் பெருஞ்செல்வம் உண்டாதல், கூத்தாடுகின்ற சபையில் அதனைப் பார்க்கக் கூட்டம் வந்து கூடினாற் போன்றது; அச்செல்வம் கெட்டுப் போதல், கூத்தாட்டம் முடிந்ததும் அக்கூட்டம் கலைந்து போவதைப் போன்றது.
 • Translation
  in English
  As crowds round dancers fill the hall, is wealth’s increase;
  Its loss, as throngs dispersing, when the dances cease.
 • Meaning
  The acquisition of wealth is like the gathering together of an assembly for a theatre; its expenditure is like the breaking up of that assembly.

Leave a comment