0330. உயிர் உடம்பின் நீக்கியார்

Rate this post

0330. உயிர் உடம்பின் நீக்கியார்

0330. Uyir Udambin Neekkiyaar

 • குறள் #
  0330
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கொல்லாமை(Kollaamai)
  Not Killing
 • குறள்
  உயிர் உடம்பின் நீக்கியார் என்ப
  செயிர் உடம்பின் செல்லாத்தீவாழ்க்கையவர்.
 • விளக்கம்
  நோயுடம்போடு, வறுமை மிக்க தீய வாழ்க்கை உடையோரை, முற்பிறப்பில் உயிர்களை அவை பொருந்திநின்ற உடம்புகளிலிருந்து நீக்கியவர் என்று கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  Who lead a loathed life in bodies sorely pained,
  Are men, the wise declare, by guilt of slaughter stained.
 • Meaning
  (The wise) will say that men of diseased bodies, who live in degradation and in poverty, are those who separated the life from the body of animals (in a former birth).

Leave a comment