0327. தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க

Rate this post

0327. தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க

0327. Thannuyir Neeppinum Seiyarka

 • குறள் #
  0327
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கொல்லாமை(Kollaamai)
  Not Killing
 • குறள்
  தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
  இன்னுயிர் நீக்கும் வினை.
 • விளக்கம்
  ஒருவன், தன் உயிரே போவதாக இருந்தாலும், தான் பிறிதொன்றன் இனிய உயிரைப் போக்கும் செயலைச் செய்யக்கூடாது.
 • Translation
  in English
  Though thine own life for that spared life the price must pay,
  Take not from aught that lives gift of sweet life away.
 • Meaning
  Let no one do that which would destroy the life of another, although he should by so doing, lose his own life.

Leave a comment