0326. கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான்

Rate this post

0326. கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான்

0326. Kollaamai Merkon Dozhuguvaan

 • குறள் #
  0326
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கொல்லாமை(Kollaamai)
  Not Killing
 • குறள்
  கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
  செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று.
 • விளக்கம்
  உயிர்களைக் கொண்டு செல்லும் இயமன், கொல்லாமையாகிய விரதத்தைக் கடைப்பிடித்து நடப்பவனது உயிரைக் கவரமாட்டான்.
 • Translation
  in English
  Ev’n death that life devours, their happy days shall spare,
  Who law, ‘Thou shall not kill’, uphold with reverent care.
 • Meaning
  Yama, the destroyer of life, will not attack the life of him, who acts under the determination of never destroying life.

Leave a comment