0320. நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம்

Rate this post

0320. நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம்

0320. Noyellaam Noiseithaar Melavaam

 • குறள் #
  0320
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
  நோயின்மை வேண்டு பவர்.
 • விளக்கம்
  துன்பங்களையெல்லாம் துன்பம் செய்தவரையே வந்தடையும். ஆகையால், துன்பமில்லாதிருக்க விரும்புவோர் எவ்வுயிர்க்கும் துன்பம் செய்ய மாட்டார்.
 • Translation
  in English
  O’er every evil-doer evil broodeth still;
  He evil shuns who freedom seeks from ill.
 • Meaning
  Sorrow will come upon those who cause pain to others; therfore those, who desire to be free from sorrow, give no pain to others.

Leave a comment