0319. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின்

3/5 - (3 votes)

0319. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின்

0319. Pirarkkinnaa Murpagal Seiyin

 • குறள் #
  0319
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
  பிற்பகல் தாமே வரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் பிறர்க்கு முற்போழுதில் துன்பம் செய்தால், அவனுக்குத் துன்பம் பிற்போழுதில் பிறர் செய்யாமல் தானே வரும்.
 • Translation
  in English
  If, ere the noontide, you to others evil do,
  Before the eventide will evil visit you.
 • Meaning
  If a man inflict sorrow upon others in the morning, it will come upon him unsought in the very evening.

Leave a comment