0313. செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத

Rate this post

0313. செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத

0313. Seiyaamal Setraarkkum Innaatha

 • குறள் #
  0313
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
  உய்யா விழுமந் தரும்.
 • விளக்கம்
  தான் முன்பு துன்பம் செய்யாதிருக்க, தன்மீது பகைகொண்டு தனக்குத் துன்பம் செய்தவர்க்குத் தான் எதிர்த்துன்பம் செய்தால், அது பிழைத்ததற்கரிய துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  Though unprovoked thy soul malicious foes should sting,
  Retaliation wrought inevitable woes will bring.
 • Meaning
  In an ascetic inflict suffering even on those who hate him, when he has not done them any evil, it will afterwards give him irretrievable sorrow.

Leave a comment