0312. கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும்

Rate this post

0312. கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும்

0312. Karuththuinnaa Seithavak Kannum

 • குறள் #
  0312
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  இன்னா செய்யாமை(Innaa Seiyaamai)
  Not Doing Evil
 • குறள்
  கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
  செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன்மீது பகை கொண்டு துன்பம் செய்த விடத்தும், அவனுக்குத் துன்பம் செய்யாமை, குற்றமற்றவரின் கொள்கையாகும்.
 • Translation
  in English
  Though malice work its worst, planning no ill return, to endure,
  And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure.
 • Meaning
  It is the determination of the spotless not to do evil, even in return, to those who have cherished enmity and done them evil.

Leave a comment