0309. உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும்

Rate this post

0309. உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும்

0309. Ulliya Thellaam Udaneithum

 • குறள் #
  0309
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
  உள்ளான் வெகுளி எனின்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன் மனத்தினால் ஒருபோதும் சினத்தை நினைக்காமல் இருப்பானானால், அவனுக்கு நினைத்தவை எல்லாம் கைகூடும்.
 • Translation
  in English
  If man his soul preserve from wrathful fires,
  He gains with that whate’er his soul desires.
 • Meaning
  If a man never indulges anger in his heart, he will at once obtain whatever he has thought of.

Leave a comment