0306. சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி

Rate this post

0306. சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி

0306. Sinamennum Serndhaaraik Kolli

 • குறள் #
  0306
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
  ஏமப் புணையைச் சுடும்.
 • விளக்கம்
  சினம் என்னும் சேர்ந்தவரைக் கொல்லும் நெருப்பு, சினம் கொண்டவனை மட்டுமல்லாமல் அவனுக்கு இனம் என்ற தெப்பத்தையும் சுடும்.
 • Translation
  in English
  Wrath, the fire that slayeth whose draweth near,
  Will burn the helpful ‘raft’ of kindred dear.
 • Meaning
  The fire of anger will burn up even the pleasant raft of friendship.

Leave a comment