0305. தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க

Rate this post

0305. தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க

0305. Thannaiththaan Kaakkin Sinankaakka

 • குறள் #
  0305
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வெகுளாமை(Vegulaamai)
  The Not Being Angry
 • குறள்
  தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
  தன்னையே கொல்லுஞ் சினம்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் தன்னைத்தானே காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால், தன்மனத்தில் சினம் வராமல் காத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறு காக்கவில்லை என்றால் அச்சினம் அவனைக் கெடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  If thou would’st guard thyself, guard against wrath alway;
  ‘Gainst wrath who guards not, him his wrath shall slay.
 • Meaning
  If a man would guard himself, let him guard against anger; if he do not guard it, anger will kill him.

Leave a comment