0300. யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை

Rate this post

0300. யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை

0300. Yaameiyaak Kandavatrul Illai

 • குறள் #
  0300
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
  வாய்மையின் நல்ல பிற.
 • விளக்கம்
  யாம் உண்மை என்று கண்ட பலவற்றுள் உண்மையைக் காட்டிலும் சிறந்ததாக வேறு யாதொன்றும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Of all good things we’ve scanned with studious care,
  There’s nought that can with truthfulness compare.
 • Meaning
  Amidst all that we have seen (described) as real (excellence), there is nothing so good as truthfulness.

Leave a comment