0298. புறள்தூய்மை நீரான் அமையும்

Rate this post

0298. புறள்தூய்மை நீரான் அமையும்

0298. Puralthooimai Neeraan Amaiyum

 • குறள் #
  0298
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  புறள்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
  வாய்மையால் காணப் படும்.
 • விளக்கம்
  உடலின் வெளித் தூய்மை நீராடுவதால் உண்டாகும்; மனத் தூய்மை உண்மை பேசுவதால் உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Outward purity the water will bestow;
  Inward purity from truth alone will flow.
 • Meaning
  Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness.

Leave a comment