0296. பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை

Rate this post

0296. பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை

0296. Poiyaamai Anna Pugazhillai

 • குறள் #
  0296
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
  எல்லா அறமுந் தரும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவனுக்குப் பொய் பேசாமலிருப்பது போல் புகழுக்குக் காரணம் வேறு எதுவும் இல்லை; அஃது அவன் வருந்தாமல் இருக்க எல்லா நலன்களையும் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  No praise like that of words from falsehood free;
  This every virtue yields spontaneously.
 • Meaning
  There is no praise like the praise of never uttering a falsehood: without causing any suffering, it will
  lead to every virtue.

Leave a comment