0294. உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின்

Rate this post

0294. உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின்

0294. Ullaththaar Poiyaa Thozhugin

 • குறள் #
  0294
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
  உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.
 • விளக்கம்
  மனத்தினால் பொய்யை நினைக்காமல் நடப்பவன், உலகத்தவர் மனத்திலெல்லாம் நிலைத்திருப்பான்.
 • Translation
  in English
  True to his inmost soul who lives,- enshrined
  He lives in souls of all mankind.
 • Meaning
  He who, in his conduct, preserves a mind free from deceit, will dwell in the minds of all men.

Leave a comment