0292. பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த

Rate this post

0292. பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த

0292. Poimaiyum Vaaimai Yidaththa

 • குறள் #
  0292
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  வாய்மை(Vaaimai)
  Veracity
 • குறள்
  பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
  நன்மை பயக்கும் எனின்.
 • விளக்கம்
  குற்றமற்ற நன்மையை உண்டாக்குமானால், பொய்யான சொற்களும் உண்மை என்று நினைக்கத்தக்க இடத்தைப் பெறுவனவாகும்.
 • Translation
  in English
  Falsehood may take the place of truthful word,
  If blessing, free from fault, it can afford.
 • Meaning
  Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault.

Leave a comment