0287. களவென்னும் காரறி வாண்மை

Rate this post

0287. களவென்னும் காரறி வாண்மை

0287. Kalavennum Kaarari Vaanmai

 • குறள் #
  0287
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கள்ளாமை(Kallaamai)
  The Absence of Fraud
 • குறள்
  களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
  ஆற்றல் புரிந்தார்கண்ட இல்.
 • விளக்கம்
  தனக்குரிய அளவில் நிற்றல் என்னும் பெருமையை விரும்புகின்றவனிடத்தில், களவு என்னும் இருண்ட மயக்க அறிவு இருக்காது.
 • Translation
  in English
  Practice of fraud’s dark cunning arts they shun,
  Who long for power by ‘measured wisdom’ won.
 • Meaning
  That black-knowledge which is called fraud, is not in those who desire that greatness which is called rectitude.

Leave a comment