0281. எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான்

Rate this post

0281. எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான்

0281. Ellaamai Venduvaan Enbaan

 • குறள் #
  0281
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கள்ளாமை(Kallaamai)
  The Absence of Fraud
 • குறள்
  எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
  கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு.
 • விளக்கம்
  தான்பிறரால் இகழப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்றவன், பிறர் பொருளை வஞ்சித்துக் கொள்ள நினைக்காதபடி தனது நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  Who seeks heaven’s joys, from impious levity secure,
  Let him from every fraud preserve his spirit pure.
 • Meaning
  Let him, who desires not to be despised, keep his mind from (the desire of) defrauding another of the smallest thing.

Leave a comment