0280. மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா

Rate this post

0280. மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா

0280. Mazhiththalum Neettalum Vendaa

 • குறள் #
  0280
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
  பழித்தது ஒழித்து விடின்.
 • விளக்கம்
  தவத்திற்கு ஆகாதவை என்று உயர்ந்தோர் விலக்கிய ஒழுக்கங்களை நீக்கிவிட்டால், தவம் செய்பவர்க்குத் தலைமயிரை மழித்தலும், வளர்த்தலுமாகிய வெளி வேடங்கள் வேண்டியனவல்ல.
 • Translation
  in English
  What’s the worth of shaven head or tresses long,
  If you shun what all the world condemns as wrong?
 • Meaning
  There is no need of a shaven crown, nor of tangled hair, if a man abstain from those deeds which the wise have condemned.

Leave a comment