0276. நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல்

Rate this post

0276. நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல்

0276. Nenjin Thuravaar Thurandhaarpol

 • குறள் #
  0276
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
  வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் ஆசையை விடாதவராய், ஆசையை விட்டவர் போலக் கபடஞ்செய்து வாழ்கின்றவரைக் காட்டிலும் கொடியவர் எவரும் இலர்.
 • Translation
  in English
  In mind renouncing nought, in speech renouncing every tie,
  Who guileful live,- no men are found than these of ‘harder eye’.
 • Meaning
  Amongst living men there are none so hard-hearted as those who without to saking (desire) in their heart, falsely take the appearance of those who have forsaken (it).

Leave a comment