0275. பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம்

0275. பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம்

0275. Patratrem Enbaar Paditrozhukkam

 • குறள் #
  0275
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றெற்றென்று
  ஏதம் பலவுந் தரும்.
 • விளக்கம்
  எமக்குப்பற்று இல்லை என்று சொல்லுபவரின் பொய்யான ஒழுக்கம், அப்பொழுது இனிது போலத் தோன்றினாலும் பின்னர் பல துன்பங்களையும் தரும்.
 • Translation
  in English
  ‘Our souls are free,’ who say, yet practise evil secretly,
  ‘What folly have we wrought!’ by many shames o’er-whelmed, shall cry.
 • Meaning
  The false conduct of those who say they have renounced all desire will one day bring them sorrows that will make them cry out, “Oh! what have we done, what have we done.”

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.