0274. தவமறைந்து அல்லவை செய்தல்

Rate this post

0274. தவமறைந்து அல்லவை செய்தல்

0274. Thavamaraindhu Allavai Seithal

 • குறள் #
  0274
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
  வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று.
 • விளக்கம்
  தவவேடத்தில் மறைந்திருந்து தவமல்லாதவற்றைச் செய்தல், வேட்டுவன் புதரில் மறைந்திருந்து பறவையைப் பிடிப்பது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  ‘Tis as a fowler, silly birds to snare, in thicket lurks.
  When, clad in stern ascetic garb, one secret evil works.
 • Meaning
  He who hides himself under the mask of an ascetic and commits sins, like a sportsman who conceals himself in the thicket to catch birds.

Leave a comment