0273. வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம்

Rate this post

0273. வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம்

0273. Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam

 • குறள் #
  0273
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம்
  புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று.
 • விளக்கம்
  மனத்தை அடக்கும் வலிமை இல்லாதவன் தவவேடம் பூணுதல், பசு புலித்தோல் போர்த்துக் கொண்டு பயிரை மேய்தல் போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  As if a steer should graze wrapped round with tiger’s skin,
  Is show of virtuous might when weakness lurks within.
 • Meaning
  The assumed appearance of power, by a man who has no power (to restrain his senses and perform austerity), is like a cow feeding on grass covered with a tiger’s skin.

Leave a comment