0271. வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம்

Rate this post

0271. வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம்

0271. Vanja Manaththaan Paditrozhukkam

 • குறள் #
  0271
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  கூடா ஒழுக்கம்(Koodaa Ozhukkam)
  Inconsistent Conduct
 • குறள்
  வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள்
  ஐந்தும் அகத்தே நகும்.
 • விளக்கம்
  கள்ள மனமுடையானின் பொய் ஒழுக்கத்தைப் பிறர் அறியவில்லை எனினும் அவனது உடம்பில் கலந்துள்ள ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள்ளே சிரிக்கும்.
 • Translation
  in English
  Who with deceitful mind in false way walks of covert sin,
  The five-fold elements his frame compose, decide within.
 • Meaning
  The five elements (of his body) will laugh within him at the feigned conduct of the deceitful minded man.

Leave a comment