0269. கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும்

Rate this post

0269. கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும்

0269. Kootram Kuthiththalum Kaikoodum

 • குறள் #
  0269
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
  ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்குல்.
 • விளக்கம்
  தவம் செய்தலால் வரும் வலிமையில் மேம்பட்டவர்க்கு மரணத்தைத் தவிர்த்திருத்தலும் முடிவதாகும்.
 • Translation
  in English
  E’en over death the victory he may gain,
  If power by penance won his soul obtain.
 • Meaning
  Those who have attained the power which religious discipline confers, will be able also to pass the limit of Yama, (the God of death).

Leave a comment