0267. சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும்

Rate this post

0267. சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும்

0267. Chudachchudarum Ponpol Olividum

 • குறள் #
  0267
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
  சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  புடமிடப்படும் பொன் சுடச்சுட ஒளிவிடுதல் போல், தவம் செய்பவர்க்குத் துன்பம் வறுத்த வருத்தப் பாவம் நீங்கி ஞானம் மிகும்.
 • Translation
  in English
  The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines;
  The pain of penitence, like fire, the soul of man refines.
 • Meaning
  Just as gold is purified as heated in the fire, will those shine, who have endured the burning of pain (in frequent austerities).

Leave a comment