0265. வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால்

Rate this post

0265. வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால்

0265. Vendiya Vendiyaang Keithalaal

 • குறள் #
  0265
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  துறவறவியல் (Thuravaraviyal) – Ascetic Virtue
 • அதிகாரம்
  தவம்(Thavam)
  Penance
 • குறள்
  வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
  ஈண்டு முயலப் படும்.
 • விளக்கம்
  தவத்தினால் விரும்பியவற்றை விரும்பியபடியே அடைய முடிவதால், செய்யப்படுவதாகிய தவம் அறிவுடையோரால் இப்பிறப்பிலே முயலப்படும்.
 • Translation
  in English
  That what they wish may, as they wish, be won,
  By men on earth are works of painful ‘penance’ done.
 • Meaning
  Religious dislipline is practised in this world, because it secures the attainment of whatever one may wish to enjoy (in the world to come).

Leave a comment